AKADEMIKONG FILIPINO SA KOMUNIKASYONG GLOBAL PDF

Pangungusap- Nagpapahayag ng isang buong diwa. Parirala- Isang pahayag na hindi buo ang diwa Simuno-paksa o pinag-uusapan Panag-uri- Nagsasabi ng tungkol sa paksa Sugnay na makapag-iisa- katumbas ng isang pangungusap Sugnay na di makapag-iisa- di buo ang diwa Mga ayos ng pangungusap 1. Karaniwang ayos- Una ang panag-uri sunod ay simuno Halimbawa: Bumili ng bagong sasakyan si Juan. Halimbawa: Si Juan ay bumili ng bagong sasakyan. Uri ng mga pangungusap Ayon sa pangungusap na walang paksa Eksistensyal - nagpapahayag ng pagkamayroon ng isa o higit pang tao , atbp. Pinangungunahan ito ng may o mayroon.

Author:Shabar Maukinos
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):3 March 2009
Pages:273
PDF File Size:3.84 Mb
ePub File Size:14.20 Mb
ISBN:330-3-49706-437-3
Downloads:99531
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulutilarMaraming beses itong nirebisa at binago hanggang sa kasulukuyan. Unang nabanggit ang pagkakaroon ng wikang magbubuklod sa mga Pilipino noong mapagkasunduan ng mga Katipunero batay sa Saligang Batas ng na gawing opisyal na wika ng rebolusyon ang Wikang Tagalog. Ito ay sa kadahilanang kailangan ng isang wikang magbibigkis sa himagsikan at nagkataong karamihan sa mga nanguna sa rebolusyon ay mga Tagalog.

Makalipas ng ilang taon, nakamtan natin ang kalayaan mula sa mga Espanyol ngunit sa pagpasok ng mga Amerikano sa ating bansa ay ipinakilala nila ang wikang Ingles sa mga Pilipno.

Ginamit ng mga Amerikano ang wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo sa mga Pilipino ngunit lumabas sa pagtatalang ginawa ng Komisyong Monroe noong , napatunayang hindi ganoong naging mabisa ang paggamit ng Ingles sa pagtuturo sa primarya.

Manuel Luis Quezon Dumating ang itinuturing na gintong panahon ng wikang pambansa noong nang sa pamamagitan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon, ang kinikilalang "Ama ng Wikang Pambansa" ay sumang-ayon sa panukala ng pangkat nina Lope K.

Santos, ang "Ama ng Balarilang Tagalog" na ibatay ang wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Binigyang katugunan sa pangangailangan ng bansa ng isang wikang pambansa na magbubuklod sa bansa ng Kumbensiyong Konstitusyonal ng sa kaanyuan ng Artikulo XIV, Seksyon 3 ng Konstitusyon ng Matapos na maisagawa ng Surian ang atas ng batas, ipinahayag ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon noong sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg.

At sa pamamgitan ng Batas Komonwelt Blg. Ito ay binubuo ng labimpitong 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik kung saan labing-apat 14 sa mga ito ay katinig habang tatlo 3 naman ang patinig.

Santos nang kanyang sulatin ang Balarila ng Wikang Pambansa noong Ito ay binubuo ng dalawampung 20 letra kung saan lima 5 sa mga ito ay patinig habang labinlima 15 naman ang katinig.

Ito ay ipinatupad sa bisa ng Memorandum Pangkagawaran Blg. Ang dalawampung 20 letra ng Abakadang Tagalog ay dinagdagan ng labing-isang 11 letra at digrapo. Bilang tugon sa itinadhana ng Saligang Batas ng hinggil sa mabilis na pagbabago, pag-unlad, at paglaganap ng Filipino bilang wikang pambansa at pampamahalaang wika at pagsang-ayon sa Patakaran ng Edukasyong Bilingwal ng , muling binago ang alpabetong Pilipino at sa bisa na rin ng Kautusang Pangkagawaran Blg.

Ito ay naglalaman ng mga alituntunin sa ispeling gamit ang walong 8 bagong letra. Sa ikaapat na pagkakataon muling nirebisa ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Alpabetong Filipino maging ang mga tuntunin sa pagbayabay nito. At sa muling pagkakataon, ang Revisyon ng Alfabetong Filipino ay muling nirebisa at tinawag na Ortograpiya ng Wikang Filipino Binibigyang diin nito ang mga kalakaran kung papaano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa at ang mga estandardisadong grapema nito.

Ito ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalsang ginagawa sa pamamagitan ng mga karaniwang simbolo. Ayon kay Judee Burgoon, isang Propesor ng Komunikasyon sa Pamantasan ng Arizona sa Estados Unidos, ang komunikasyon raw ay isang simbolikong gawi ng dalawa 2 o higit pang tao.

Ayon naman kay Atienza, ang komunikasyon raw ay maka-agham at maka-sining sapagkat ito ay may sinusunod na mga proseso at teknik. Batay naman sa depinisyon ni Saundra Hybels,isang manunulat, ang komunikasyon raw ay isang proseso ng pagtatransmit ng signal.

Sa pananaw naman ni Webster, ang komunikasyon raw ang pagpapahayag, pagpapabatid, o pagbibigay ng impormasyon. Ayon naman kay Clarence Barnhart, ang sumulat ng "American College Dictionary", ang komunikasyon raw isang pagpapahayag, sa pamamagitan ng pagsenyas, pagsulat at pagsalita. May pitong 7 antas ang Komunikasyon, at ito ay ang mga sumusunod : Intrapersonal na Komunikasyon.

MODIFIED RIVERMEAD MOBILITY INDEX PDF

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Ayon kay Ruth Elynia Mabanglo, tagapagtatag ng Global Council for the Advancement of the Filipino Language and Culture Glocafil at tagapamahala ng komperensiya, intelektwalisado na ang wikang Filipino. Binigyang-diin ni Coroza na mahahalagang salik ang ritmo, sukat, at tugma sa pagsusulat ng isang tula. Paano ka lalaya kung hindi ka nakakulong? Samantala, nakasentro sa edukasyong pang-intelektuwal at wikang Filipino ang workshop ni Mabanglo. Ibinahagi ni Marivic Maluyo, isa sa mga dumalo sa komperensiya, ang kaniyang karanasan bilang propesor ng Filipino, ngunit nagpasiyang tumungo ng France upang magtrabaho bilang domestic helper.

KETTLER PASO 307R PDF

Search results for "komunikasyon"

.

ISALEAN SHAKE PDF

AKADEMIKONG FILIPINO SA KOMUNIKASYONG GLOBAL PDF

.

Related Articles