CROW PUBLICATIE 317 PDF

Hiermee is de grondslag uit de Woningwet voor het opnemen van stedenbouwkundige aspecten in de bouwverordening verdwenen. Dit houdt in dat bij de toetsing van een initiatief onder andere de parkeernormen niet meer toegepast kunnen worden op basis van de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening. Daarom moet de waarborging van de verwijzing naar de parkeernormen tegenwoordig op een andere wijze geregeld worden om ervoor te zorgen dat de parkeernormen als beoordelingscriterium bij met name een aanvraag om omgevingsvergunning gelden. Dit kan op grond van artikel 3.

Author:Vidal Dougar
Country:Azerbaijan
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):24 May 2007
Pages:331
PDF File Size:12.71 Mb
ePub File Size:6.71 Mb
ISBN:540-8-93225-115-2
Downloads:64171
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShalkreeBestellen Omschrijving Parkeerkencijfers zijn een hulpmiddel voor ambtenaren en andere partijen die zich bezighouden met parkeervraagstukken. Met de kencijfers kan het aantal aan te leggen parkeerplaatsen worden berekend voor een bepaald bouwproject, zoals een woonwijk, appartementencomplex, kinderdagverblijf of winkelcentrum, en combinaties daarvan. De parkeerkencijfers worden samengesteld uit CBS gegevens, literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten, maar zijn gebaseerd op een gemiddelde situatie.

Dat betekent dat in veel gemeenten maatwerk nodig is voor specifieke situaties. Goed parkeerbeleid wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Veel gemeenten staan voor een enorme bouwopgave.

Vooral rond de hoofdstad moet de metropoolregio Amsterdam tot met Handreiking over parkeernormen Een logische vervolg op de parkeerkencijfers deel A is de handreiking parkeernormen deel B. Beide delen samen vormen de publicatie Toekomstbestendig parkeren; van parkeerkencijfers naar parkeernormen. De Parkeervraagcalculator berekent direct of je voordeel kunt halen uit het meervoudig gebruik van parkeerplaatsen.

De berekening wordt overzichtelijk gepresenteerd en is geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld het vooroverleg in het kader van een omgevingsvergunning of de onderbouwing van een bestemmingsplan. De tool wordt voor de zomer van gepubliceerd.

ARTE DE PROJETAR EM ARQUITETURA ERNST NEUFERT PDF

Gemeenteblad van Reimerswaal

Waar vindt u de parkeerkencijfers ? Op deze pagina staan alle producten waar de Parkeerkencijfers in zijn verwerkt. Dit is een online bundeling met alle kennis over parkeren. Wilt u de nieuwe cijfers alvast bekijken?

COVERDALE PSALTER PDF

Publicaties

Neem nu een abonnement op de Rekentool. Delen Met de digitale Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren kan eenvoudig en snel de parkeerbehoefte berekend worden. Zo zijn er extra calculatiemogelijkheden toegevoegd denk aan halen en brengen bij basisscholen en kinderdagverblijven en zijn de berekeningen gebonden aan locaties. Deze cijfers kunnen per regio, stad of kern verschillend zijn. Zoals een hoger percentage fietsgebruik of autobezetting. Dankzij deze wijzigingen en aanvullingen leiden de uitkomsten tot een betere aansluiting op de dagelijkse praktijk.

LXE MX7 MANUAL PDF

Toekomstbestendig parkeren

Tygojar The effects of operating a touch screen smartphone and other common activities performed while bicycling on cycling behaviour. A methodology for improving road safety by novel infrastructural and invehicle technology combinations. Theory, measurement and optimisation pp. An adaptive driver support system: A Brain Car Interface: Speed maintenance under cognitive load: Abstract from International conference on traffic and transport psychologyGroningen, Netherlands. University of Groningen staff: Journal of the Transportation Research Board, Tijdschrift Vervoerswetenschap49 Traffic Psychology and Behaviour22 Traffic Psychology and Behaviour14 6 Effects of steering demand on lane keeping behaviour, self-reports, and physiology: European Transport Research Review4 2 Change detection in variable speed limits: Social and Behavioral Sciences80 Rewards, punishment, and persuasive information delivery: Testing implementation conditions for in-vehicle information systems. About us How to find us prof. Accident Analysis rcow Prevention43 3 Psychopharmacology15 An empirically underpinned theoretical framework.

Related Articles